• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو

کابل و پنج جز آن را به صورت دقیق بشناسید

برای شناخت بهتر کابل و اجزای آن بهتر است تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تادر هنگام انتخاب کابل انتخاب بهتری داشته باشید.

فصل های مقاله به صورت زیر است:

  • کابل چیست؟
  • جریان اتصال کوتاهISC
  • افت ولتاژ کابل
  • نحوه طراحی کابل
  • انواع کابلها
  • انواع لایه های کابل

کابل چیست؟

کابل

به هادی الکتریکی گفته می شود که سطح مقطع هادی آن از حدی بیشتر باشد و علاوه بر آن توسط یک یا چند لایه عایق الکتریکی پوشیده شده باشد.
نکته:
برای انتخاب کابل مناسب باید شرایط محیطی و همچنین جریان اتصال کوتاه و افت ولتاژ کابل را در نظر بگیریم.

جریان اتصال کوتاهISC

بیشترین جریانی که با استفاده از کابل قابل هدایت است که با نماد ISC نمایش داده می شود.

افت ولتاژ کابل

مقاومت اهمی ناشی از عبور جریان در کابل که به صورت گرما ظاهر می شود که مقدار افت ولتاژ با تغییرات دما تغییر می کند و دمای استاندارد را 20 درجه سانتی گراد در نظر می گیریم و با افزایش یا کاهش دما مقدار مقاومت تغییر می کند.

نحوه طراحی کابل


طراحی کابل به دو صورت مکانیکی و الکتریکی صورت می گیرد و در زیر طراحی الکتریکی توضیح داده شده است
طراحی الکتریکی کابل:
ابتدا جریان اتصال کوتاه کابل مد نظر گرفته می شود بر اساس جدول های موجود در استاندارد سطح مقطع کابل را به دست می آوریم ، سپس افت ولتاژ ناشی از کابل بدست آمده محاسبه می شود اگر افت ولتاژ در حد غیر قابل قبولی باشد سطح مقطع کابل را افزایش می دهیم.

انواع کابلها

1. کابل های انتقال الکتریکی
2. کابل های کنترلی و حفاظتی
3. کابل های مخابراتی

کابل

انواع لایه های کابل


1. هادی
2. عایق هادی
3. شیلر
4. زره
5. غلاف خارجی
1. هادی

از جنس آلومینوم یا مس تشکیل شده است که با توجه به جنس هادی کابل افت ولتاژ، مقاومت و جریان عبوری از آن متفاوت است.
2. عایق هادی

اولین لایه بر روی هادی برای جدا سازی هادی از سایر بخش های کابل
3. شیلر

یک لایه از جنس هادی است که به منظور یک نواخت کردن میدان مغناطیسی اطراف کابل کشیده شده است.
4. زره

به سیم های مفتولی شکل از جنس فولاد گفته می شود که در اطراف لایه آخر عایق قرار گرفته اند و هدف از زره به منظور افزایش مقاومت مکانیکی کابل است.
5. غلاف خارجی

آخرین لایه کابل است که علاوه بر خاصیت عایقی دارای مقاومت مکانیکی بالایی نیز می باشد.

دیدگاه

  • ارش 1401/6/29

    سلام خیلی عالی بود

ارسال دیدگاه