• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو

مقره چیست؟وانواع مختلف آن چه کاربرد هایی دارند؟

مقره یک وسیله پر کاربرد به عنوان عایق در تابلو برق ها و خطوط انتقال برق قدرت است. در مقاله زیر تیم الکترینو به معرفی کامل مقره و انواع آن می پردازد و در انتها نکاتی برای طراحی مقره را بیان می کند.

فصل های مقاله به صورت زیر است:

  • 1. مقره چیست؟
  • 2. جنس های مختلف مقره
  • 3. استانداردهای ساخت مقره
  • 4. انواع مقره ها در خطوط انتقال و توزیع
  • 5. طراحی مقره

مقره چیست؟


قطعه ای است در تابلو برق ها و خطوط قدرت که به منظور عایق قسمت های برق دار از سایر قسمت ها و نگه داری مکانیکی هادی ها و شینه ها از آن استفاده می شود.

مقره چیست

مثال:
مقره ها در تابلو برق باس بار ها و شینه های نول و ارت را هم از نظر مکانیکی نگه می دارند و از سایر قسمت ها و تجهیزات تابلو برق را عایق می کنند. که با توجه به این موضوع در جنس های مختلف ساخته می شود.

برای شناخت تابلو برق ها شما را به مطالعه مقاله زیر دعوت میکنیم : هر آن چیز که شما به عنوان یک مبتدی باید راجب تابلو برق بدانید.

جنس های مختلف مقره:


1. چینی
2.شیشه ای
3. پلیمری
که معمولا در تابلو برق ها از جنس پلیمری آن استفاده می شود و در خطوط انتقال 20KVو 63KV از جنس چینی و در خطوط بالاتر از 63KVاز جنس شیشه ای استفاده می شود. که بر اساس استاندارد های خاصی ساخته می شود.

مقره چیست

استانداردهای ساخت مقره:


1. شکست سطحی
2.ولتاژ ایستادگی در برابر ضربه صاعقه در حالت خشک
3. ولتاژ شکست ضربه با احتمال 50% در حال خشک
4. بار تخریبی مکانیکی: حداکثر بار مکانیکی که یک مقره در حالت آزمایشی تحمل می کند.
5. فاصله خزش: کوتاه ترین فاصله ما بین دو نقطه فلزی در مقره که ولتاژ اعمال می شود.

مقره چیست

انواع مقره ها در خطوط انتقال و توزیع


مقره ها در خطوط انتقال و توزیع در انواع مختلفی ساخته می شوند که شامل: 1. مقره سوزنی
مقره هایی که روی یک میله (سوزن) بر پایه نصب می شوند. این مقره ها جز مقره های میانی هستند (غیر انتهایی)
2. مقره آویزی
3. مقره کششی
4. مقره چرخی
5. مقره سیستم های حرکتی
جهت انتقال ولتاز به وسایل حرکتی به کار می رود و ممکن است روی پایه ثابت یا قابل حرکت قرار داده شود
6. مقره اتکایی
مقره یک پارچه ای که توسط یک پایه بر روی تیر نصب می شود.

طراحی مقره


1. حداکثر فاصله بین چتر های مقره:
با رسم یک عمود از پایین ترین نقطه چتر بالایی تا پایین ترین نقطه چتر زیرین با همان قطر، این فاصله در شرایط بارندگی از برقراری ارتباط مستقیم بین دو چتر متوالی جلوگیری می کند.
2. نسبت بین فاصله دو چتر متوالی و طول بازوی چتر (S/P) هر چه نسبت (S/P) بیشتر باشدخاصیت (خود تمیز کنندگی) مقره بیشتر است.
3. شیب چترها هر چه شیب چتر هابیشتر باشد خاصیت خود تمیز کنندگی بیشتر است، حداقل شیب50 درجه است.

برای این مطلب تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال دیدگاه