• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه اجرای لوله فاضلاب - الکترینو

درباره پروژه

اجرای لوله فاضلاب جهت اتصال کانکس سرویس بهداشتی به فاضلاب اصلی در پروژه قائم مقام شرکت لوتوس

جزئیات پروژه

  • مشتریان
  • زمان اجرا
  • کارشناس پروژه
  • شرکت لوتوس
  • 4 روز
  • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

خطرناک بودن مسیر عبور لوله از لحاظ ایمنی، جوش کاری ساپورت جهت اتصال لوله به آن، بلند کردن کانکس جهت افزایش ارتفاع از کف برای اتباط لوله ها به انتهای کانکس

 پروژه اجرای لوله فاضلاب - الکترینو
 پروژه اجرای لوله فاضلاب - الکترینو
 پروژه اجرای لوله فاضلاب - الکترینو

روند انجام پروژه

کلیه اتصالات به کانکس جدا سازی شد و پس از لوله کشی اتصالات دوباره متصل شدند و پس از آن لوله های برای تست نشت کنترل شد. سیستم برق کشی کانکس به طور کامل انجام و برای آبرسانی به کانکس یک ست کنترلر بر روی پمپ نصب و راه اندازی شد.