• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه اجرای پله گردان  - الکترینو

درباره پروژه

ساخت و نصب پله های گردان با عرض 60 سانتی متر برای رسیدن به اتاقت آسانسور

جزئیات پروژه

 • مشتریان
 • زمان اجرا
 • کارشناس پروژه
 • شرکت آریا سهند
 • 4 روز
 • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

به علت کم بودن فضای امکان استفاده از دستگاه برای جابه جایی قطعات راه پله نبود.

پروژه اجرای پله گردان  - الکترینو
پروژه اجرای پله گردان  - الکترینو
 پروژه اجرای پله گردان  - الکترینو
 پروژه اجرای پله گردان  - الکترینو
 پروژه اجرای پله گردان  - الکترینو

روند انجام پروژه

برای جابه جایی قطعات از نیروی کاری بیشتری استفاده و راه پله به صورت تکه های کوچک ساخته شد و سپس در محل اجرا به هم متصل گردید .

برای این مطلب تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است