• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه تعویض کنتاکتورهای چیلر 160 تن   - الکترینو

درباره پروژه

ساخت و نصب پله های گردان با عرض 60 سانتی متر برای رسیدن به اتاقت آسانسور

جزئیات پروژه

  • مشتریان
  • زمان اجرا
  • کارشناس پروژه
  • شرکت شارمینا
  • 1 روز
  • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

کم بودن زمان به علت استفاده هم زمان کاربر از چیلر ها

پروژه تعویض کنتاکتورهای چیلر 160 تن   - الکترینو
پپروژه تعویض کنتاکتورهای چیلر 160 تن  - الکترینو

روند انجام پروژه

باز کردن کلیه مدار قدرت تابلو چیلر، بازسازی مدار قدرت چیلر و نصب کنتاکتورهای جایگزین با AC3 متناسب