• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور  - الکترینو

درباره پروژه

جابه جایی دیزل ژنراتور و تابلو های مرتبط با آن

جزئیات پروژه

 • مشتریان
 • زمان اجرا
 • کارشناس پروژه
 • بانک مرکزی
 • 1 روز
 • ادریس عبداللهی و سید مهرداد قاضی

چالش پروژه

اجرا در کمترین زمان ممکن

پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور  - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور  - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور  - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور - الکترینو

روند انجام پروژه

باز کردن اتصلات دیزل شامل منبع گازوئل، اگزوز و دسته موتور های آن (لرزه گیر) و نصب کلیه قطعات و تابلو برق های دیزل در طبقه 4-