• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه اجرای چاه ارت  - الکترینو

درباره پروژه

چاه ارت برای محافظت کارکنان و دستگاه ها در برابر برق گرفتگی استفاده میشود.

جزئیات پروژه

  • مشتریان
  • زمان اجرا
  • کارشناس پروژه
  • کلینیک زیبایی در شمال تهران
  • 2 روز
  • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

مشتری برای دستگاه اکسیژن ساز، اتو کلاو و تجهیزات اداری درخواست چاه ارت داشت اما یکی از چالش های پروژه این بود که جایگاه شینه های چاه ارت در تابلو برق تعبیه نشده بود و از طرفی اسکلت ساختمان به ارت متصل نبود.

پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور   - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور  - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور  - الکترینو

روند انجام پروژه

برای محافظت بیشتر از تابلو برق ها و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تغییراتی در تابلوبرق های اصلی و فرعی صورت گرفت و کابل کشی ها با توجه به سطح مقطع مورد نیاز انجام شد، سپس چاه ارت در بهترین نقطه ساختمان با توجه به رطوبت کافی خاک در کمترین زمان ممکنه، با بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه احداٍث شد.