• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه کابل کشی دستگاه های WRF به همراه اجرای سینی کابل  - الکترینو

درباره پروژه

تعویض کلید اتوماتیک اصلی برای برق رسانی به تابلو فرمان و قدرت WRF و کابل کشی با سطح مقطع مناسب با در نظر گرفتن طول و مصرف دستگاه WRF

جزئیات پروژه

 • مشتریان
 • زمان اجرا
 • کارشناس پروژه
 • سازمان آب و فاضلاب تهران
 • 8 روز
 • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

ارتفاع بالای سه متر سقف جهت نصب سینی کابل

پروژه کابل کشی دستگاه های WRF به همراه اجرای سینی کابل  - الکترینو
پپروژه کابل کشی دستگاه های WRF به همراه اجرای سینی کابل - الکترینو
پروژه جابه جایی دیزل ژنراتور - الکترینو

روند انجام پروژه

به علت افزایش طول مسیر سطح مقطع کابل از 5*4 تبدیل به 5*6 شد و کلید اصلی به علت وجود مصرف هم زمان به یک رنج بالا تر ارتقا پیدا کرد.