• الکترینو، نگاهی نو، آموزشی نو
 پروژه تعویض کلیدهای اتوماتیک (کامپکت)  - الکترینو

درباره پروژه

تعویض کلید اتوماتیک 63، 100 ، 200 آمپر

جزئیات پروژه

  • مشتریان
  • زمان اجرا
  • کارشناس پروژه
  • آب و فاضلاب تهران
  • 1 روز
  • ادریس عبداللهی

چالش پروژه

کم بود زمان و حساسیت بالای کار

پروژه تعویض کلیدهای اتوماتیک (کامپکت)  - الکترینو
پروژه تعویض کلیدهای اتوماتیک (کامپکت) - الکترینو
پروژه تعویض کلیدهای اتوماتیک (کامپکت) - الکترینو

روند انجام پروژه

تعویض کلید های اتوماتیک به دلیل ورود آب باران به داخل کلید های قبلی که این عمر به علت آب بند نبود سقف اصلی رخ داده بود و بعد از تعویض کلید ها اصلاحات لازم بر روی سقف نیز انجام شد.